Zavjet


Vezano za ovu legendu vezan je i zavjetni dan sela Obrovac koji je četvrtak i traje u periodu od Velikog Četvrtka pa do prvog utorka po Petrovdanu. Taj se običaj i vjerovanje zadržalo do danas. U nešto davnija vremena, koja nisu poznavala nove tehnolgije mobilnu telefoniju i slične tehnologije, u koliko bi neko i smetnuo sa uma, pa se u taj dan denuo da radi, nastajalo dozivanje komšija da silazi sa njive jer ne bi oni svi da stradaju zbog njega jednog. Moramo reći da je u poslednje vrijeme po svjedočenju mještana primjetno da bi ova legenda bi mogla biti istinita.


Kao svjedočenje ovom vjerovanju navodimo jedan od skorijih primjera, događaj iz augusta 2017. godine. Bronzani Majdan je pogodilo strašno nevrijeme sa velikim gradom i krenulo je od Bronzanog Mjadana prema Stratinskoj gdje mora da prođe preko zaseoka Đurđevići. Nevrijeme je stalo na samoj granici sela Obrovac, čak šta više cijelo vrijeme je u Obrovcu bio lijepo i sunčano vrijeme.