SLAVA – najstariji neprekinjeni srpski običaj

Čuvanje svijesti o sopstvenom porijeklu Slava (u hrišćanstvu – krsno ime, krsna slava) je prastari narodni  običaj proslave zaštitnika doma i ognjišta. Među Slovenima, najbolje se održala kod Srba. Srbi su slavu kontinuirano i najduže zadržali, te je prenijeli kroz Hrišćanstvo do današnjih dana. Najviše pristalica ima vjerovanje da je slava hristijanizovani oblik starog slovenskog […]