Prela i sijela, od zaborava oteti običaji

Posebno interesantno je i nekadašnje izražavanje simpatije, ili ti ašikovanje, kao se ovom daru Božjem kazivalo u stara dobra doba. Djevojke su se tobože stidjele, momci nadmetali snagom, mudrošću, pjesmom, sviralima; i na kraju svojim izgledima i ukrasima na odjeći trudili dopasti đevojci. Vazda je krajičkom oka ispod naherenog rubca neka baka imala zadaću da u polutami ‘venjera ili neke druge lampe gazare pripazi da se momče suviše ne približi đevojčetu i oskrnavi njenu mladalačku čistoću.