Језик и говор нашег краја

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАРОДНОГ ГОВОРА Говор становника нашег краја, не само села Обровац, него ширег подручја Крајине, је онај стари српски народни говор који се називају источнохерцеговачки тип, који је послужио Вуку Караџићу Стефановићу за ставрање српског књижевног језика. Узимајући у обзир и проф. др Милана Драгичевића, који је радио истраживање говора у неким дијеловима Змијања, […]