Maksimovići

Kuće Maksimovića su grupisana u dva odvojena zaseoka. U gornjem dijelu sela nalaze se gornji Maksimovići, tako da i zaselak nosi ime Gornji Maksimovići.