Zaseok Jukići

Nema tačnog podatka o porijeklu Jukića. Poznato je da su starosjedioci i da su u Obrovcu već vijekovima. Smatra se da su se doselili iz Dalmacije, tačnije iz Bukovice i Obrovca. Prebjegli iz Obrovca u Obrovac, reklo bi se. Pored genetske srodnosti pri proučavanju porijekla Srba je jako korisan podatak prezime i krsna slava. Jukići […]