SLAVA – najstariji neprekinjeni srpski običaj

Čuvanje svijesti o sopstvenom porijeklu Slava (u hrišćanstvu – krsno ime, krsna slava) je prastari narodni  običaj proslave zaštitnika doma i ognjišta. Među Slovenima, najbolje se održala kod Srba. Srbi su slavu kontinuirano i najduže zadržali, te je prenijeli kroz Hrišćanstvo do današnjih dana. Najviše pristalica ima vjerovanje da je slava hristijanizovani oblik starog slovenskog […]

Prela i sijela, od zaborava oteti običaji

Posebno interesantno je i nekadašnje izražavanje simpatije, ili ti ašikovanje, kao se ovom daru Božjem kazivalo u stara dobra doba. Djevojke su se tobože stidjele, momci nadmetali snagom, mudrošću, pjesmom, sviralima; i na kraju svojim izgledima i ukrasima na odjeći trudili dopasti đevojci. Vazda je krajičkom oka ispod naherenog rubca neka baka imala zadaću da u polutami ‘venjera ili neke druge lampe gazare pripazi da se momče suviše ne približi đevojčetu i oskrnavi njenu mladalačku čistoću.

Zapjevajmo pjesme stare, sačuvajmo običaje

IZVOR | Zapadni Srbi | Banjalučka regija Ojkača Ojkača je deseteračka pjesma iz dva stiha, koji se završavaju dugim „ooooj“. Pjeva je tri ili pet pjevača, ili cijelo kolo, u polutonu (sekundi). Može biti praćena jednostrunim ili dvostrunim guslama, sviranim u istoj intonaciji, koja se u zapadnoevropskoj muzičkoj teoriji smatra obrascem kakofonije. Tradicija ojkače, ili […]

Tradicionalni zbor kod crkve Svete Velikomučenice Marine

U zaseoku Gornji Maksimovići, u dvorištu crkve Svete Velikomučenice Marine se više decenija održava saborovanje na kojem se okupljaju brojni posjetioci iz raznih krajeva. Prvo okupljanje se odvija u toku takozvanih duhovnih dana na Duhovni ponedeljak. Duhovi, praznik poznat i kao Pedesetnica ili Trojice se uvijek obilježava deseti dan po Vaznesenju Gospodnjem. Ovaj praznik Srpska […]

Psovke i kletve

Psovke – psovanje, ‘sovanje                Srpski jezik, kao jedan od najrazgranatijih i najizražajnijih jezika svijeta (svaki glas ima svoj znak, što nije slučaj sa većinom jezika svijeta) ima i veliku raznovrsnost psovki. Vuk Stefanović Karadžić u svom riječniku navodi, za vrijeme u kojem je izdan, riječi koje su izazvala veliku buru u javnosti zbog svojih […]

Zavjet

Vezano za ovu legendu vezan je i zavjetni dan sela Obrovac koji je četvrtak i traje u periodu od Velikog Četvrtka pa do prvog utorka po Petrovdanu. Taj se običaj i vjerovanje zadržalo do danas. U nešto davnija vremena, koja nisu poznavala nove tehnolgije mobilnu telefoniju i slične tehnologije, u koliko bi neko i smetnuo […]

Masla

Masla je izraz koji Srbi na širem području oko Doboja, u Bosni, i Krajini koriste isključivo za krsnu slavu sela. Pojedina sela imaju svog sveca zaštitnika, čiji dan obilježavaju veoma slično porodičnoj krsnoj slavi. Masla mogu da budu bilo koji dan u godini, ali veoma često su to dani u proljeće i ljeto, jer se […]